Ambroziak-Krzysztofowicz.pl

o mnie

Jestem psychoterapeutką.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną i par.

Prowadząc psychoterapię indywidualną jestem uważna również na kontekst systemowy. Pracuję w podejściu ericksonowskim, wykorzystując pracę z transem, metaforą i snem.

Odbyłam liczne specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii, m.in.:

• Całościowy Kurs Psychoterapii (atestowany przez SNP PTP)organizowany przez Ośrodek Leczenia Nerwic w Łodzi

• 2-letnie Całościowe Szkolenie z Terapii Ericksonowskiej, międzynarodowe szkolenie w ZIST, Niemcy, organizowane przez M. H. Erickson Foundation, Phoenix, USA.

• 2,5 letni Kurs Psychoterapii - Systemowa terapia rodzin, organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków oraz Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 383) oraz certyfikowaną terapeutką European Association for Psychotherapy EAP.

Jestem psychiatrą dzieci i młodzieży.

W 1995 r organizowałam pierwsza w Łodzi Poradnię dla Dzieci z Autyzmem Dziecięcym.

Przez wiele lat pracowałam w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży "Imbryk".

Obecnie współpracuję z Fundacją JiM, wspierającą osoby z autyzmem dziecięcym i ich rodziny.

Jestem nauczycielem psychoterapii, prowadzę szkolenia z psychoterapii.

Jestem superwizorem. Certyfikat (nr 139 SNP PTP) uzyskałam w 2013 r.